Dzień dobry.

Skoro odwiedzasz tę stronę to znaczy, że prawdopodobnie z różnych względów interesujesz się coachingiem: Być może zastanawiasz się czy warto skorzystać z tej metody, czy będzie ona odpowiednim i adekwatnym wsparciem wobec stojących przed Tobą wyzwań, czy dzięki coachingowi szybciej zrealizujesz swoje cele. A być może już znasz odpowiedzi na te pytania i po prostu poszukujesz dla siebie odpowiedniego coacha.

Dobrze trafiłeś: na tej stronie w sposób ogólny wyjaśniam czym jest coaching oraz przybliżam informacje o sobie i o tym jak pracuję aby ułatwić decyzję o ewentualnej współpracy.

Miłej lektury :)

Jako coach:

  • pomagam klientom w odnajdywaniu indywidualnych ścieżek rozwoju osobistego i zawodowego
  • zapewniam przestrzeń do wzmacniania poczucia sprawstwa, optymizmu i asertywności w relacjach
  • dostarczam skutecznych narzędzi do określania i osiągania celów
  • dbam o czystość metody coachingu: bogaty zestaw narzędzi funkcjonujący w obszarze coachingu wzbogacam autorskimi rozwiązaniami oraz technikami zaczerpniętymi z dramy; konsultacji udzielam na życzenie klienta
  • procesy terapeutyczne prowadzone przez innych specjalistów wspieram wyłącznie od strony coachingowej
  • respektuję i przestrzegam kodeks etyczny ICF - największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej
  • pracuję z klientami indywidualnymi, grupami i firmami
  • w zależności od potrzeb prowadzę sesje w gabinecie, kawiarni, parku lub przez Internet (Skype)

Czym jest coaching

Coaching jest formą partnerskiej relacji, służącej wsparciu klienta w jego rozwoju w dowolnie określonym przez niego obszarze życia. Esencją tej relacji są spotkania (sesje), w trakcie których klient doświadczając pełnego szacunku dla swojej podmiotowości i będąc odpowiednio stymulowany niedyrektywnymi metodami nabiera lepszego wglądu w swoją rzeczywistość, dociera do źródeł swojej motywacji, sam siebie wzmacnia a wszystko po to aby móc zrobić kolejny ważny krok w swoim życiu.

Osiąganie celów, postęp, rozwój, samorealizacja to tylko niektóre z najbardziej ogólnych określeń przedmiotu coachingu. Pod tymi pojęciami może kryć się całe bogactwo celów małych i dużych, konkretnych i takich, które wymagają doprecyzowania, krótkoterminowych bądź odległych w czasie, dotyczących życia zawodowego lub osobistego.

Rola klienta
Podmiotem w coachingu jest bez wątpienia klient. To on decyduje o temacie sesji, diagnozuje swoją aktualną sytuacje, określa pożądany stan docelowy i kreuje ścieżkę wiodącą do osiągnięcia tego stanu. Klient z całym bogactwem swoich indywidualnych doświadczeń jest w każdym momencie coachingu najlepszym ekspertem w dziedzinie swojego życia, swoich możliwości, marzeń i planów. To on zna siebie najlepiej, posiada również największą wiedzę odnośnie zewnętrznych uwarunkowań. Z bogactwa swojego świata odsłania przed coachem tylko tyle ile sam zechce, ile uważa za istotne. Zwieńczeniem podmiotowości klienta jest jego samodzielność w podejmowaniu decyzji i ich realizacji a także wynikająca z niej odpowiedzialność za skutki, dokładnie taka sama jak za całe swoje życie.

Rola coacha
Rolą coacha jest zapewnienie uczestnikowi procesu coachingowego odpowiednich warunków do pracy i dostarczenie metod, umożliwiających optymalne w danym momencie decyzje. Coach dysponuje ogromną, ograniczoną jedynie przez własną inwencję twórczą, paletą dostępnych metod do pracy na celach klienta. Spośród nich można tutaj wymienić najbardziej popularne, jak: zadawanie otwartych pytań, skalowanie, poziomy logiczne, dysocjacje, punkty widzenia, schematy kołowe i blokowe, mapy marzeń, karty z obrazkami, gry planszowe, itd. Jednak najważniejszym czynnikiem decydującym o przebiegu sesji i efektywności całego coachingu jest obecność w procesie - pełna koncentracja na kliencie, na tym co mówi, do czego dąży i co jest dla niego istotne.
Jako coach odpowiadam za dbanie o "czystość" metody, czyli odpowiednie wykorzystanie narzędzi pracy coachingowej oraz przede wszystkim za przestrzeganie zasad etycznych (zdefiniowanych tutaj).

Zasady Miltona Ericksona
U podstaw coachingu, szczególnie w wydaniu ericksonowskim, leży pięć podstawowych założeń, których przestrzeganie w każdej rozmowie nada jej wyjątkowego formatu, są to:

1. Wszyscy ludzie są OK
2. Ludzie mają wszelkie zasoby, których potrzebują, by osiągnąć to, czego pragną
3. Za każdym zachowaniem stoi pozytywna intencja
4. Ludzie zawsze podejmują najlepszą decyzję, jaka jest im w danym momencie dostępna
5. Zmiana jest nie tylko nieuchronna, ale również konieczna  


Copyright by Stanisław Leśniak